نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد | بلاگ

نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

دیدن و شنیدن داستان هایی درمورد نژادپرستی بر سلامت شما اثر می گذارد و اگر به آن ها توجه نشود احتمالا باعث بیماری فرد خواهد شد. اخبار اخیر درمورد محاکمه یتینا فانتینو تبرئه یجرالد استنلی(کشاورز سفیدپوست متهم به قتل جوان بومی به نامکلتن بوشی)، مواردی ازتعهد سیستم قانونی کانادا به اعمال بومی ها و سلطه ی استعماریاست.

سلطه ی استعماری اثر میان نسلی بدی روی سلامت ساکنین بومی اولیه و مهاجران بعدی (اشاره به اولین سفیدپوست های مهاجر) می گذارد.

طبق این مثال ها، خشونت اعمال شده روی افراد از جنس همان خشونتی است که سیاه پوستان تجربه می کنند: مدرسه ای که به پلیس اجازه ی دست بند زدن به یک دختربچه ی ۶ ساله سیاه پوست می دهد؛ سیستم کمک رسانی به کودکان که کودکی را از پناهگاهی در کشور سومالی تحویل گرفت و آن را در اختیار پدر و مادری قرار داد؛ ولی پس از چند سال دستور ترک خاک کانادا را برای او صادر کرد. او باید به کشوری برمی گشت که حتی زبانش را بلد نبود.

تأثیر استعمار و نژادپرستی ضد سیاه پوستی برسلامتسیاه پوستان و مهاجران بسیار مخرب است. ما (گروه دست اندکار متن اصلی) تمامی سیستم ها، ساختارها و جوامعی را که باعث ادامه یافتن حس نفرت نسبت به همنوعان در تمامی سطوح زندگی می شوند، مسیریابی کردیم. تجربه و مبارزه با چنین سیستم هایی برای برقراری عدالت برای کودکان ما، خودمان و اعضای جامعه اثرات مخربی روی سلامت ما دارد.

من (نویسنده متن) به عنوان پژوهشگر، استاد و درمانگری در زمینه ی حقوق بشر و سلامت، اثرات عمیق نژادپرستی را مورد بررسی قرار داده ام و قصد دارم چندین مورد از بینش های خودم درمورد اثرات نژادپرستی بر سلامت افراد را به اشتراک بگذارم. امیدوارم با چنین کاری بتوانم جوامع را به سمت تغییر کلی نژادپرستی و خشونت سوق دهم و در این زمینه حمایت هایی از جانب افراد دلسوز دریافت کنم.

خشونت ادامه دارد

طبقگزارش جوامع و آمار شاخص سلامتی، تفاوت های زیادی بین افراد مهاجر و جمعیت بومیان یک منطقه یا جامعه وجود دارد. نژادپرستی سیستماتیک از طرق مختلفی روی سلامت چنین افرادی تأثیر می گذارد که عبارت اند از: محدود بودن حق انتخاب غذای سالم، شرایط زندگی ناکافی و مراقبت های بهداشتی نامناسب. نرخ مرگ ومیر نوزادان چنین جوامعی نسبت به افراد مقیم آن منطقه، تقریبا ۱۲ برابر است.

آمار چنین مسائلی توسط مقامات دولتی و بدون توضیحات کامل و بدون توجه به علل این مشکلات ارائه می شود. یکی از علل مشکلات، خشونت روزانه ی دولت علیه افراد است.

نژادپرستی

اعتراض خانواده و حامیان تلما فاول (عمه بزرگ تینا فانتین که او را بزرگ کرده بود) در جمعه ۲۳ فوریه ۲۰۱۸، پس از اینکه دادگاه درمورد قتل درجه دوم ریموند کورمیر، رأی به بی گناهی او داد.

گفته هایی از افراد بزرگ درمورد نژادپرستی و محکوم کردن آن وجود دارد. ما شاهد تلاش دوستان و همچنین رهبران جوامع برای مبارزه با اثرات روانی و احساسی نژادپرستی هستیم. با اینکه تأثیر نژادپرستی علیه سیاه پوستان بر سلامت جوامع سیاه پوستی مستند است، مطالعات آمریکا روشن گرانه تر به این گونه مسائل می پردازد.

درمطالعه ای در آمریکا، پژوهشگران ۱۵۷۴ تن از ساکنان بالتیمور را مورد بررسی قرار داده اند. ۲۰ درصد از این تعداد اظهار کردند که با نژادپرستی مواجه بوده اند. همین گروه ۲۰ درصدی دربرابر افرادی که تبعیض کمتری نسبت به آن ها شده است، ازفشار خون سیستولیکبالاتری رنج می برند. به علاوه این گروه نسبت به بقیهمشکلات کلیویزیادتری دارند.

طبقگزارش پژوهشگران در مطالعه های بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳درمورد تبعیض نژادی و افزایش ابتلا به سرطان سینه در زنان سیاه پوست آمریکا، زنان سیاه پوستی که تحت تبعیض نژادی بودند بیشتر به سرطان سینه دچار می شدند؛ مخصوصا زنان جوان سیاه پوست. طبقمطالعه ای محوری درسال ۲۰۱۱، هرچه مواجهه ی افراد آفریقایی-آمریکایی با فشار تبعیض نژادی بیشتر می شد، احتمال ابتلایشان به فشار خون بالا نیز افزایش یافته بود.

تعصب در پژوهش ها

این مطالعات تنها نشان دهنده ی بخشی از اثرات مخرب نژادپرستی روی سلامت افراد بود. متأسفانه اکثر مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در آمریکا، انگلستان، نیوزیلند، استرالیا و کانادا، تحقیقاتی با مکانیزمی رسمی درمورد تأثیر نژادپرستی روی سلامت افراد انجام نداده اند. چنین موردی باعث بروز مشکل در جمع آوری اطلاعات علمی درموردتأثیر نژادپرستی روی سلامتتوسط دانشمندان می شود. درواقع با چنین رویکردی علم نمی تواند ثابت کند که نژادپرستی روی سلامت افراد تأثیر دارد. وقتی سیستم کلی، دسترسی شما را در خصوص جمع آوری اطلاعات درمورد تأثیرات نژادپرستی روی سلامت افراد محدود می کند، چگونه باید برای نژادپرستی علیه سیاه پوستان، شواهد مهم آماری ارائه داد؟ پژوهش بعدی از جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامتی درمورد تأثیر نژادپرستی علیه سیاه پوستان در کانادا و سراسر جهان حمایت خواهد کرد.

در جوامع سیاه پوستی، هیچ شخصی از نژادپرستی مصون نیست: از افرادی که هنوز متولد نشده اند گرفته تا بچه های مدرسه ای یا بزرگسالان و سالخورده ها. خودآگاه یا ناخودآگاه، سلامتی ما با مشکل روبرو شده است.

تأثیرات مخرب نژادپرستی از طرف پژوهشگران سلامتی، نادیده گرفته می lrm;شود یا در خفا باقی می ماند

تأثیر نژادپرستی روی زنان، قشر کارگری، هم جنس گرایان، معلولان، تازه واردان و ... حتی از بقیه ی سیاه پوستان عادی هم بدتر است. چنین موقعی فشارها روی ذهن افراد بیشتر می شود و مشکلات ذهنی در کنار مشکلات فیزیکی آن ها را از پا درمی آورد. من چنین مسئله ای راخشونت متقاطعمی نامم.

به عنوان مثال قتل عام مسلمانان در مسجد کبک و سیاست های ضد اسلامی، روی سلامت این افراد تحت نظارت و گوشه نشین تأثیر منفی می گذارد. دو تن از قربانیان قتل عام کبک، سیاه پوست بودند؛ اما این حقیقت به ندرت مطرح می شود. چنین مسئله ای تنها یکی از مثال های نژادپرستی داخل جوامع چند نژادی و چندرنگی است.

تأثیرات مخرب نژادپرستی از طرف پژوهشگران سلامتی، نادیده گرفته می شود یا در خفا باقی می ماند. مسلما چنین یافته هایی نشان دهنده ی غیر قانونی بودن سیستم های غالب حکومتی است و انسانیت و مسئولیت قدرت های استعماری را زیر سؤال می برد. بنابراین طبیعی است کهپژوهش ها درمورد تأثیر نژادپرستی، بودجه زیادی دریافت نکنند و درنتیجه کسی به فکر پژوهش درخصوص چنین مسائلی نیفتد.

واقعی بودنتأثیرات بهداشتی مربوط به نژادپرستی، صحبت درمورد افراد فقیر، فقر، تنبلی و نیازمندی را با مشکل روبرو می کند. چنین افرادی باز هم قربانی می شوند و حتی نابرابری درقبال آن ها بدتر از قبل می شود. با این حال، درک نژادپرستی به عنوان نکته ی تعیین کننده ی سلامتی برای درک موانع اجتماعی و اقتصادی برای رسیدن به موفقیت بسیار مهم است.

وقتی ما نتوانیم تأثیر حقیقی نژادپرستی بر سلامت جوامع سیاه پوست را مورد خطاب و بررسی قرار دهیم، نه تنها اعضای جامعه ی خودمان را به دلیل بیماری های قابل پیشگیری و سرانجام مرگ از دست می دهیم، بلکه فرصت را برای تصحیح و حضور فعال در جنبش های ضد ظلم فراملیتی به باد خواهیم داد.

مبارزه با نژادپرستیتظاهرات علیه برتری سفیدپوستان و نژادپرستی در مرکز شهر شیکاگو در ۲۱ آگوست ۲۰۱۷، بعداز تراژدی شارلوتزویل

اثرات سلامتی

قرار گرفتن درمعرض نژادپرستی در زندگی می تواند بر سلامتی ما تأثیر بگذارد. تکرار اقدامات خشونت آمیز علیه ما باعث تضعیف وضعیت سلامتی می شود.

تأثیر نژادپرستی ضدسیاه پوستی در سیستم آموزشی به خوبی قابل مشاهده است. بسیاری از افراد به دلیل رفتار خشونت آمیز و نژادپرستانه به مقدار غیر قابل توضیحی ترک تحصیل می کنند. چنین موردی وقتی در مراحل اولیه ی تحصیل صورت بگیرد، باعث می شود در آینده وضعیت افراد بسیاری بدتر از پیش شود.

نژادپرستی همچنین باعث می شود سیاه پوستان و سایر مهاجران به خوبی در زمینه هایی مثل پزشکی، روانشناسی و ... استخدام نشوند؛ یا حقوق کمی دریافت کنند که این خود آسیبی جبران ناپذیر برای آن ها محسوب می شود.

حتی بدتر اینکه سیاه پوستان بیشتر اوقات مجبورند در شغل های سطح پایین کار کنند و فرصت رسیدن به قدرت و مقامات بالا را از دست بدهند؛ درنتیجه جامعه به دو دسته ی کمک کننده و کمک گیرنده تبدیل می شود که تقریبا تداعی کننده ی برده داری توسط سفیدپوستان است و سیاه پوستان باید در وضعیت بهداشتی نه چندان خوبی زندگی کنند.

تکرار اقدامات خشونت آمیز باعث تضعیف وضعیت سلامتی می شود

تأثیر سپردن بچه های سیاه پوستان به دست دولت به دلیل طلاق والدین یا مشکلات میان نسلی اصلا در نظر گرفته نمی شود. وقتی چنین بچه هایی در سنین پایین که جزو سنین حساس زندگی آن ها محسوب می شود، بدون محافظت و حمایت در مقابل نژادپرستی و خشونت قرار بگیرند، غم و اندوه خودشان را مخفی می کنند یا در خودشان می ریزند و گاهی اوقات جامعه گریز می شوند. چنین موردی باعث به وجود آمدن چالش هایی در یافتن و دریافت مراقبت های مربوط به سلامتی می شود و وقتی آن ها به نتیجه ی دلخواه خود نرسند، ناامیدی آن ها را فرا می گیرد.

اینکه سیاه پوستان به دنبال درمان روانی و ذهنی نیستند، افسانه ای بیش نیست. دلیل این افسانه تصور غلط درمورد انعطاف پذیری فوق العاده یا به اصطلاح مقاوم بودن سیاه پوستان است؛ اما در حقیقت، کم پولی و دریافت نکردن خدمات، از سلامت و رفاه آن ها جلوگیری می کند که همین امر باعث می شود بسیاری از اعضای جامعه تنها در خفا و انزوا به دنبال خدمات بگردند.

بار منفی روی اذهان، بدن ها، سلامت و روح سیاه پوستان و سایر مهاجران، همه را در بر می گیرد.

تاثیر نژادپرستی بر سیاهپوستانقرار گرفتن درمعرض نژادپرستی در زندگی، می تواند سلامت ما را مختل کند.

احتمال تغییر

داشتن یک هیئت ضد نژادپرستی و برنامه ی اقدامات ضد نژادپرستانه ی تورنتو می تواند اوضاع را به سمت بهتر شدن سوق دهد. فعالیت های زیاد درطول سال های متمادی باعث به وجود آمدن چنین استراتژی هایی شده است.

میزان مؤثر بودن هیئت با قدرت اجرایی، تنوع اعضا، قدرتش در حذف تبعیض ها و بررسی اثرات نژادپرستی و خشونت بر زندگی روزانه ی سیاه پوستان و مهاجران جدید برآورده خواهد شد. بودجه ی پژوهش ها باید افزایش یابد. دانشگاه ها باید از جوامعی دانشمندان خود را استخدام کنند که مستقیما تحت تأثیر نژادپرستی بوده اند و کارشان بررسی این مسائل باشد تا بتوانند از این جوامع آسیب دیده حمایت کنند.

اگر مدرسه ی اختصاصی سیاه پوستان (که تنها یکی از آن ها در کانادا وجود دارد) به خوبی برای مبارزه با خشونت و نژادپرستی تأمین و حمایت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر اعضای هیئت منصفه ی بررسی قتل کلتن بوشی، همگی سفیدپوست نبودند، چه اتفاقی می افتاد؟

اگر به جنبش جان سیاه پوستان به عنوان یک جنبش برای عدالت عمومی جامعه نگاه کنیم که سعی در جلوگیری از جنایات علیه سلامت افراد دارد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر اطلاعاتی درمورد تأثیر نژادپرستی (هم با روش های تحقیق رسمی و هم غیررسمی) توسط سیاه پوستان و جوامع مستعمره جمع آوری کنیم تا برنامه هایی برای عدالت و استراتژی هایی برای سلامت پیاده کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

نظر شما درمورد نژادپرستی و پیامدهای آن چیست؟

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 23 فروردين 1397 ساعت: 8:40