انسان تنها یک ۰/۰۱ زندگی روی زمین را تشکیل می‌‌دهد اما در حال از بین بردن بقیه آن است

ساخت وبلاگ
چکیده : انسان که تنها ۰/۰۱ کل زیست توده زمین را تشکیل می دهد، از ۲۹۸ هزار سال قبل از میلاد تخریب وسیع زمین... با عنوان : انسان تنها یک ۰/۰۱ زندگی روی زمین را تشکیل می‌‌دهد اما در حال از بین بردن بقیه آن است بخوانید :

انسان که تنها ۰/۰۱ کل زیست توده زمین را تشکیل می دهد، از ۲۹۸ هزار سال قبل از میلاد تخریب وسیع زمین را آغاز کرده است.

وزن نوع بشر در مقایسه با توده ی اکثر موجودات دیگری که روی کره زمین زندگی می کنند، بسیار کم است؛ اما تأثیر ردپای مخرب انسان روی حیات این طور نیست. جامع ترین مطالعه در مورد وزن تمام توده های زیستی که روی زمین زندگی می کنند، نشان داده است که انسان ها فقط حدود ۰/۰۱ زیست توده را شامل می شوند. اما با وجود وزن ناچیز ما در مقایسه با توده های پرجمعیتی که کنارمان زندگی می کنند، تاریخ نشان می دهد که هیچ شکی در مورد حاکمیت انسان بر زمین نیست.

ران میلو،زیست شناس مؤسسه ی علوم وایزمن، در مصاحبه بهگاردینگفت:

امیدوارم این مطلب برای آگاهی مردم در مورد نقش بسیار مهمی که بشریت روی زمین دارد، مؤثر باشد؛ وجود نامطلوب ما روی زمین کاملا آشکار است.

میلو و همکارانش سه سال به جمع آوری مقالات علمی در مورد توده های زیستی کره زمین مشغول بودند تا بتوانند جامع ترین و به روزترین برآورد را از توده زیستی کل شاخه های موجودات زنده روی زمین به دست آورند. بر اساس نتایج این پژوهش، از لحاظ محتوای کربن، کل توده ی زیستی کره زمین حدود ۵۵۰ گیگاتن کربن (Gt C) است. از این مقدار، ۴۵۰ گیگاتن کربن یا هشتاد درصد توده ی زیستی مربوط به گیاهان می شود که به مراتب بیش از جرم های دیگر است. باکتری ها با داشتن ۷۰ گیگاتن کربن یا پانزده درصد در رده ی دوم و پس از آن، قارچ ها هستند. با داشتن حدود ۱۲ گیگاتن کربن، قارچ ها حدود ۶ برابر فراوان تر از مجموع حیوانات رویزمینهستند که پس ازآرکیاها(۷ گیگاتن) و آغازیان (۴ گیگاتن) قرار می گیرند. در واقع حیوانات تنها ۲ گیگاتن هستند و انسان ها بخش بسیار کوچکی از این مقدار را شامل می شوند. با این وجود چشم انداز کلی حیوانات به طور انحصاری توسط طراحی انسان تغییر یافته است. زیست توده ی انسان ها حدود ۰/۰۶ گیگاتن کربن است؛ اما ما تقریبا ۱۰ برابر بیشتر از پستانداران وحشی هستیم که تنها ۰/۰۰۷ گیگاتن کربن هستند.

مقایسه جمعیت موجودات

از تمام پستانداران روی زمین، ۹۶ درصد دام ها و انسان ها و تنها ۴ درصد پستانداران وحشی هستند

اما نوع دیگری پستاندار هم وجود دارد که به واسطه برآورده ساختن نیازهای انسانی، بر دیگر جانوران غالب است: حیوانات اهلی. دام ها که عمدتا شامل گاوها و خوک ها هستند ۶۰ درصد تمام پستانداران روی زمین را تشکیل می دهند (۰/۱ گیگاتن کربن).

جمعیت زیاد گاو روی زمین

یک گاوداری در برزیل؛ ۶۰ درصد کل پستانداران روی زمین دام ها هستند

هنگامی که به حیات پرندگان می رسیم، دوباره همین وضعیت موجود است: زیست توده ی پرندگان اهلی، حدود سه برابر بیش از پرندگان وحشی است.

قبل از اهلی شدن حیوانات، اختراع کشاورزی و انقلاب صنعتی چشم انداز طبیعی بسیار متفاوت بود.

پژوهشگران می گویند برآورد دقیق توده زیستی حیوانات قبل از انسان ها دشوار است؛ اما طبقتجزیه و تحلیل ها، تمدن بشری کل زیست توده ی پستانداران وحشی را تا ۸۵ درصد کاهش داد و زیست توده ی گیاهی را به نصف رسانده است.

این نابودی ناخواسته تأثیر زیادی رویبیوسفرکلی داشته و منجر به وضعیتی شده است که به گفته ی دانشمندان، اکنون در آستانه ی یک انقراض عظیم قرار گرفته lrm;ایم که تقریبا بی سابقه است. همچنین عملکرد ما به شدت علیه گونه های ظریف پرندگان است که درصد بسیار ناچیزی از حیات زنده روی کره زمین را تشکیل می دهند.

جیمز هاکناز دانشگاه هاروارد می گوید:

این حقیقت که زیست توده ی قارچ ها از تمام انواع حیوانات بیشتر است، باید ما را سر جای خود بنشاند.

این یافته ها در ژورنالProceedings of the National Academy of Scienceگزارش شده است.

...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت: 13:05