Spartan Armor؛ استارتاپ جلیقه‌ی ضدگلوله که از درون گاراژ به تجارتی ۴.۵ میلیون دلاری تبدیل شد

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

راه پیشرفت در کسب و کار سخت است؛ اما همیشه پیچیده نیست. گاهی در زمان درست، فقط باید تصمیم درستی بگیرید.

داستان شرکتSpartan Armorاز آنجایی شروع شد که جرمیتِپِر(Jeremy Tepper)در سال۲۰۱۲به تنهاییدر گاراژ, خانه اش زره هایی از جنس استیل تولید می کرد و درEbayمی فروخت. او راهیپیدا کردهبود که مقاومتزره هارا با اسپری رنگی که در کف اتاق باروانت هااز آن استفادهمی شد، با کمترین هزینه ی تمام شده می توانست افزایش دهد.

جرمی افسر گشت مرزبانی بود که در سال۲۰۱۵، از پسِ شغل جانبی اش، یعنی تولید زرهنتوانست بربیاید. در آن زمان بود کهSpartan Armorرا تادمیکس(Todd Meeks)و کویناسترناتکا(Kevin Strnatka)خریدند. درادامهمی خوانید چگونهتادمیکس توانست این شرکت را در رتبه ی ۱۲۰۱از ۵۰۰۰تجارت برتر طبق گزارشCameron Albert-Deitchقرار دهد.

جرمی تِپِر که در آن زمان افسر گشت مرزی بود، تولیدوفروشزره هارابه عنوان کار پاره وقتدر گاراژ, خانه اش انجاممی داد. بااین حال، وقتی تعداد سفارش های دریافتی اش زیاد شد، نتوانست دوام بیاورد؛ چراکه او ازششصبح تادو بعدازظهر باید شغلاصلی اش را انجام می داد و بعدازظهرهاسفارش هارا آمادهمی کرد. سپس صبح روز بعد، آن ها را تحویل اداره ی پست می داد و به محل کارش می رفت.

اسپارتان آرموری / Spartan armory

بخش های بعدی این مقاله را از زبانتادمیکسمی خوانید:

در آن زمان، من دلال تجاری بودم و کویناسترناتکا، همکار و هم اتاقی سابق من، مدیر یکی از نمایندگی های فروش محلی رنگ کف پوش اتاق بار وانت در آریزونا بود. روزی او پیش من آمد و گفت: <<این مرد (جرمی) را می شناسم. تمام این صفحه های استیل را برایش اسپری کردم>>. پرسیدم: <<صفحه؟ مگر چه کاری انجام می دهد؟>>

پس از اندکی صحبت، فهمیدیم میزان فروش جرمیبسیار زیاد است. این را از روی دفاتر خرید و تعداد زیاد صفحاترنگ شده ی پشت وانت جرمیمی شدفهمید. تعداد دقیق صفحاتراجرمیمی دانست. پسمتوجه شدیم دقیقاارزشآن هاچقدر و فرصتی عالی مقابلمان قرار دارد؛ چراکه فروشهزارصفحه در ماه، یعنی ۱٫۲ میلیون,دلار آن همدر سال۲۰۱۴ درآمد درخورتوجهی بود.

اسپارتان آرموری / Spartan armory

من و کوین در سپتامبر۲۰۱۵، شرکت را از جرمی خریدیم و تجهیزات جرمی را به دفتر کوین انتقال دادیم. پس از مدتی، آن ها را به انبارهزارمتری بردیم. البته، من سهم کوین را هم در ژوئن گذشته خریدم.

اولین هدف ما، بهبود خدمات به مشتریان بود که تا آن زماناصلاوجود نداشت. شما اگر با رقبای ما تماسمی گرفتید، آن ها حتی جواب تلفنشماراهمنمی دادند. در مرحله ی بعدی، وبگاه خودمان را به روز کردیم. جرمی در ابتدا محصولات خود را در eBay می فروخت و وبگاهوردپرسی بسیار قدیمی داشت. چند نفر را استخدام کردیم تا سفارش ها را ازطریق وبگاه پیگیری کنند و تلفن ها را پاسخ دهند و درواقع کارهای لازم برای تجارت واقعی را انجام دهند.

اسپارتان آرموری / Spartan armory

بنابراین، هزینه زیادی برای توسعه ی کسب وکارمان درسهسال گذشته پرداخت کرده ایم. اگر درآمدهایتان را صرف توسعه ی تجارت کنید و برندتان را گسترش دهید و فرایندهایی برای سفارش محصولات با بالاترین سطح کیفیت ممکن درنظر بگیرید، تجارتتان همواره به رشد ادامه خواهد داد.

اولین مشتریان ما مهاجران و بیشترخلاف کارهابودند؛ اما از دیدگاه من، کسب وکارمان را بیشتر به سمت جلب توجه سازمان های مجری قانون باید سوقمی دادیم. اکنون، بیش از نیمی از فروش ما به همینسازمان هااست. علاوه براین، سازمان های کوچک۲۵تا۵۰نفری هدفدومما محسوب می شود؛ هدفی که سایر رقبا به آن توجهینمی کنند.

وقتیافراد شاغل در اینسازمان هابه ما مراجعه می کنند، برخلاف تصوری که درباره ی آن ها وجود دارد، بسیار گرم و مؤدبانه برخورد می کنند و ازآنچه برایشان انجام می دهیم، قدردانیمی کنند.

اسپارتان آرموری / Spartan armory

وقتیحادثه ای تیراندازی رخ می دهد که به این محل نزدیک است، تغییری محسوسدر فروشرا شاهد هستیم و این مسئله دردناک است. به عنوان نمونه، پس از تیراندازی در اورلاندو و سن برناردینوو لاس وگاس، تعداد سفارش های ما به شدت افزایش یافت. البته، این طور به نظر می رسد که مردم به اهمیت محصولاتمان توجهی ندارند و فقط در زمان وقوع حادثه به فکرتأمینامنیتشان می افتند.

شایان ذکر است تغییر تعرفه های استیل که از زمان ریاست جمهوریترامپایجاد شد، بر کسب وکارما تأثیری مستقیم گذاشته است. ما استیل ها را از پنسیلوانیا واورگان تهیه می کردیم؛ ولیبازهممشمول این تعرفه ها شدیم. به نظر می رسد بسیاری از کارخانه های استیل سازی می دانند اگر کشورهای دیگر مجبور به پرداخت۲۵درصد تعرفه باشند، ما،به عنوانتولیدکنندگان داخلی، هم باید۲۵درصد بهای بیشتری برای محصولات بپردازیم. اتفاقی کهیک شبهافتاد؛ به همین دلیل، امسال ناچار شدیم قیمت های محصولات استیل بالستیک خودمان را ۱۰درصد افزایش دهیم.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت: 20:56

close
تبلیغات در اینترنت